DESTEKLER


Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Firmaların yapacakları yatırımın konusu/sektörü ve yapacağı yatırım tutarına göre KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yatırım teşvik belgesi alabilirler.

Başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajanslarının Yatırım Destek Ofislerine müracaat edilebilir.Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili Gerekli Belgeler;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü döner sermaye hesabına 400 TL’lik harç ücreti son tebliğlerle beraber kaldırıldı.
Öncelikle teşvik başvuruları için kullanacağınız E-TUYS elektronik ortamına girmek için aşağıdaki linklerde, E-TUYS Dilekçe Örneği’nde belirtildiği gibi,

1 - E-TUYS Taahhütname formu
2 - İmza sirküleri
3 - E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme

formlarını dilekçe ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderiyorsunuz. Daha sonra size gelen kullanıcı adı ve şifre ile Yatırımcı Bilgileri Giriş Kılavuzunda belirtildiği üzere firma bilgilerinizi E-TUYS sistemine kaydetmelisiniz.
Son olarak E-TUYS kılavuzunda açıklandığı üzere yatırım teşvik belgesi için müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. Ticaret Bakanlığı E-İmza Uygulamaları

Yatırımcı Bilgileri Giriş Kılavuzu
YTB Tebliğ
E-TUYS Dilekçe Örneği
E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu
E-TUYS Duyuru
E-TUYS Azilname
E-TUYS Yetkilendirme Tebliği
E-TUYS Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması US 97
E-TUYS Taahhütname
E-TUYS 1 Haziran 2018-30438 Sayılı Yönetmelik
E-TUYS KılavuzuBu uygulamalar kapsamında Trabzon’da yapılacak olan yatırımlara sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
Bölgesel Teşvikler (1. ve 2. Bölge) Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırımlar (4. Bölge) Öncelikli Yatırımların Teşviki (5. Bölge)
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Faiz Desteği **
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.
(Bölgeler)


Bu web sitesi, gezinme deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanmaktadır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek Çerez Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin (script) dosyalarıdır.
Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.