ŞİRKET KURULUŞU
Türkiye’de yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar eşit muamele ilkelerine dayandığından yerli yatırımcılar için geçerli olan hak ve sorumluluklar yabancı yatırımcılar için de geçerlidir.

Kurulan bir yabancı şirketin sermayesinde ya da yönetiminde Türk payı olması zorunluluğunu getiren herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Bir başka deyişle, bir şirket % 100 yabancı sermaye ile kurulabilir.
Türkiye’de tüzel kişiliğe sahip kurulabilecek beş farklı şirket türü bulunur. (Lütfen öncelikle size uygun olan şirket türünü belirleyiniz.)

Türkiye’de en yaygın sermaye şirketi türleri, limited ve anonim şirketlerdir.
Limited Şirket
Anonim Şirket
En az bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

Limited şirketler asgari 10.000 TL sermaye ile kurulmalıdır. Unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması lazımdır.
En az bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirketler asgari 50.000 TL sermaye ile kurulmalıdır. Unvanlarında Anonim Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.
ŞİRKET KURULUŞ SÜRECİ
1. Oturma İzni
Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

2. Çalışma İzni
Türkiye’de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur.

3. Şirket Dokümanlarının Hazırlanması
Şirket kuruluşu için ilk olarak şirket ana sözleşmesinin ve ticari defterlerin hazırlanması gerekmektedir.

4. MERSİS Başvurusu
Yeni şirket açmak isteyen tüm yatırımcıların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin kısaltması olan MERSİS sistemi üzerinden şirket kuruluş başvurusu yapmaları gerekmektedir.

(Başvuru sırasında potansiyel vergi numarası alınmaktadır. Söz konusu vergi numarası sistem tarafından otomatik olarak verildiğinden ayrıca vergi dairesi başvurusu gerekmemektedir.)

5. Kuruluş Tescil Talebine İlişkin Ticaret Sicil Müdürülüğü’ne Müracaat
Kuruluş tescil işlemleri için Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışma Saatleri :
08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:30

Bilgi için :
+90 462 3268070 - 74 PBX
6. Hazırlanan Şirket Dökümanlarının Sunulması
Evrakların Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulması aşamasında ilgili harçların yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca; kurulacak şirketin sermayesinin %00,4’ünün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile Rekabet Kurumuna yatırılması gerekmektedir.

7. Huzurda İmza
Şirket kuruluşu için sunulan evrakların tescile uygunluğu halinde ana sözleşme ve ticari defterlerin huzurda imzası için Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından telefonla yapılacak olan bildirimde belirtilen gün ve saatte Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde hazır bulunulması gerekmektedir.

8. Şirketin Kuruluş Tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde İlanı
Gazete ilanı için Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak ilan metnine ilişkin harcının ödenmesi gerekmektedir.

Kuruluş tescili sonrasında MERSİS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve İlgili Vergi Dairesine yapılması gereken bildirimler otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır.
Bu web sitesi, gezinme deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanmaktadır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek Çerez Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin (script) dosyalarıdır.
Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.